Hälsorapport för din kromfohrländer

Kromfohrländerägare!
Uppdaterad hälsoinformation om våra hundar är viktig för rasen och för att vi ska kunna få en överblick på populationsnivå. Alla kan lämna hälsorapport och även flera gånger, t.ex. om hälsoläget för hunden förändras. Då fyller du i formuläret på nytt och skickar oss en ny hälsorapport. Hälsorapporten kommer att läsas och hanteras internt i klubben.  

Klicka på LÄMNA RAPPORT så kommer du till formuläret som du fyller i.
Här lämnar du allmän information om din hunds hälsa, även om hunden är helt frisk. Om din hane ska användas i avel kan information lämnas i hälsorapporten. Om hälsoförändring uppstått hos din kromis lämnar du en ny rapport. Lämna även en ny hälsorapport om din hund blivit kastrerad eller har avlidit. 

o   Ögon, i eller omkring
o    Hud, päls eller klor, t.ex. allergi eller eksem
o    Neurologisk sjukdom t.ex. epilepsi
o    Mag-tarmsjukdom
o    Luftvägssjukdom
o    Skelett & leder, t.ex. artros eller patella
o    Autoimmun sjukdom
o    Hormonell sjukdom
o    Cirkulation-, blod- eller hjärtsjukdom
o    Urinvägar eller fortplantningsorgan
o    Cancersjukdom
o    Övriga sjukdomar
o    Resultat av DNA-test
o    Kastrering eller sterilisering
o    Hunden avliden, samt orsak

Bra att ha framme när du fyller i formuläret: 
SKK registreringsnummer, födelsedatum och hundens stamtavla med namn (kennelnamn). Datum för sjukdom (diagnosdatum) och datum för veterinärvård. 

Du bidrar med värdefull information för rasen. Tack för din hjälp!

 

Kontakt Avel

Kontakt kan tas via 
avel@kromfohrlanderklubben.se