Hälsorapport SKLK

Här kan du lämna din hälsorapport!
Har din hund, eller har haft något besvär eller en påvisad diagnos som följer i formulärets frågor nr 1–13? 
Om din hund är helt frisk eller avliden kan du efter att ha lämnat hundens data gå till sista punkten (p. 14). 

  

 

 

  
 

Jag ger mitt samtycke till att SKLK behandlar dessa uppgifter för ändamålen statistik, information, uppföljning och för utvärdering och analys. Uppgifter om hälsotillstånd registreras i databasen WEB-DB. För ytterligare information se:
https://www.kromfohrlanderklubben.se/Integritetspolicy-SKLK