Test för Digital hyperkeratos HFH-A

Planerar du använda din hund i avel?
Gör gentestet för digital hyperkeratos hos Kromfohrländer (HFH-A).
Hyperkeratostestet är sen länge varit tillgänglig på flera lab (som nog är mer lätthanterliga en franska Antagene).

Testkitet kommer hem i din postlåda efter några dagar. Kontrollera att det är korrekta uppgifter på papperen.

Man kan numera beställa testet på:  www.shop.labogen.com
• Här kan registrerade uppfödare även få uppfödarrabatt!
 
Dessa kan du också använda: www.mydogdna.com och www.antagene.com