"Genetisk variation – vad är det bra för?  Om nya avelsmetoder"rhodinteaser

Välkommen till Zoom-föreläsning med Elisabeth Rhodin hos Svenska Kromfohrländerklubben den 22 november kl 18.30 – 20.00

Om Elisabeth Rohdin

  • Framgångsrik uppfödare av långhårig tax, kennel Örnberget, och på senare år även beagle. Första kullen föddes 1962 och kenneln belönades med Hamiltonplaketten 1989.
  • Exteriördomare för tax, beagle och retriever sedan 1989 och har dömt i många länder i världen.
  • Ordförande för svenska taxklubben, numera hedersledamot. Tidigare ledamot i SKK/AK under ca 30 år.
  • Ingår i domarkommittén för Stockholms hundmässa och gruppen som föreslår Hamiltonplakettörer.
  • Ledamot i Svenska Kynologiska Akademin.

▶︎ Anmälan via e-mail  till sekreterare@kromfohrlanderklubben.se  senast den 17/11.

Zoom-föreläsningen är öppen och kostnadsfri för SKLK-medlemmar!