Webbredaktör

alfa_guj_2

Hej i klubben!

Har du info om kommande aktivitet eller annat du tror klubbens medlemmar bör ta del av.
Du kanske vill lämna kromisbilder eller ha synpunkter på webben?

Kontakta webbredaktör Gunilla Flodin Jernselius på
mejl: webben@kromfohrlanderklubben.se

Frågor om valpar hänvisas till SKLKs uppfödare 

TEST