WEB-DB webbdatabas

Det samarbete som startade 2017 med RZV, den tyska moderklubben, ledde till att SKLK fick tillgång till RZVs webbdatabas med information om kromfohrländer i Tyskland, Österrike, Schweiz, Finland och naturligtvis våra svenska kromisar.

Är du medlem i SKLK och önskar tillgång till WEB-DB webbdatabasen?

Välkommen och läs vidare i länken (med lösenord).