Info om WEB-DB

Uppdaterat 20 mars 2023!
SKLK kommer att göra ett uppehåll i all hantering av WEB-DB (avelsdatabasen) under en tid och kommer under denna period inte ge några medlemmar åtkomst till databasen. Vår förhoppning är att åter kunna öppna upp möjligheten till åtkomst till WEB-DB under hösten 2023. Skälet till detta avbrott är att vi behöver se över och säkerställa att vi hanterar all information och data i enlighet med GDPR.

     SKLK styrelse