Valphänvisning genom SKLK

Vill du stå med klubbens valphänvisning med en aktuell annons? 

Gör din annons via  Anmälningsformulär här.  Regler för valphänvisning finns under Logga in.

Här kan klubbens medlemmar annonsera om valpar eller parad tik. Annonsen ligger kvar till dess valparna är 8 veckor, eller tills uppfödaren meddelar om borttag. Att våra uppfödare följer klubbens stadgar och SKK:s grundregler och avelspolicy är självklart.

Välja valp

 


Se också kennlar
under fliken Uppfödare för vidare info om parad tik/ planerad parning.