Utställningskommittén

 Varsågod!  Här finns bra tips inför en utställning.  Ladda ner pdfen

 


Utställningskommittén är, tillsammans med styrelsen, ansvariga för klubbens årliga utställning; planera, genomföra och följa upp.

E-post kromfohrlander@outlook.com

Sammankallande Jeanette Stark

Övriga medlemmar  Carina Hansson, Stina Thorstensson och Martin Larsson.

Utställningskommittén har bland annat hand om:

  • Planera för klubbens årliga utställningar i god tid.
  • Kontakta funktionärer och planera för genomförandet.
  • Ta emot anmälningar, ta fram utställningskatalog mm.
  • Arrangera plats för utställning, domartält mm.
  • Inköp av material, priser mm.
  • I samråd med styrelsen planera för framtida utställningar.