UK leo
Se hit!!  Medlemmar i Kromfohrländerklubben

Utställningskommittén – UK planerar årets utställning som kommer att genomföras på Tånga Hed, den 10 juli.

Vi har verkligen jättekul ihop 😊 och önskar bjuda in fler personer som kan delta och påverka kommande utställningar.
Självklart har du fortfarande möjlighet att själv delta på utställningen om så önskas.
Är du intresserad av att vara en del av UK?

Kontakta mig  🤗  Jeanette Stark genom pm Messenger!  

Utställningskommittén

Utställningskommittén – är tillsammans med styrelsen, ansvariga för klubbens årliga utställning; planera, genomföra och följa upp.

E-post: kromfohrlander@outlook.com

Sammankallande: Jeanette Stark

Övriga medlemmar: Helena Holmström, Stina Thorstensson och Carina Hansson.

Utställningskommittén har bland annat hand om:

  • Planera för klubbens årliga utställningar i god tid.
  • Kontakta funktionärer och planera för genomförandet.
  • Ta emot anmälningar, ta fram utställningskatalog mm.
  • Arrangera plats för utställning, domartält mm.
  • Inköp av material, priser mm.
  • I samråd med styrelsen planera för framtida utställningar.