Uppfödare i SKLK

_AVELSRADET

Bruna Rosen
www.brunarosen.se

Gunilla Falkenby och Leif Neble
mob:  070-362 71 80
LILLA EDET 

Fondador 
www.fondador.se
Annicca Billow    
mob: 070-520 90 18    
HJO

Jumpstones
Jumpstones kennel
Kerstin Rydergren
mob: 070-438 17 01
Enhörna, SÖDERTÄLJE

Kromipaws  
www.kromipaws.se   
Tuija Gustafsson    
mob: 070-201 81 91   
KÖPING

Kromis Life
www.kromis.se
Gisela Andersson
mary.gisela@gmail.com
NORRKÖPING

Kromiwonder
pausar 2022
Rita Løveid Nilssen
NORGE

Skärgårdsidyllen
www.skargardsidyllenskennel.se
Elisabeth Johansson
tel: 0381-193075, mob: 076-171 70 81
EKSJÖ

Xamirabilis
www.xamirabilis.com
Marion Possekel
mob: 076-252 82 27
TULLINGE, Sthlm

 

Regler för SKLKs uppfödarlista

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) uppfödarlista är öppen för klubbens alla medlemmar.

Uppfödare på klubbens uppfödarlista har gått ett steg längre i sin avel genom att inte bara följa SKK:s rekommendationer och regler för avel, utan följer också klubbens specifika avelsstrategier.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till klubbens avelsråd –  avelsradet@kromfohrlanderklubben.se  –   och uppger då:

  • Kennelnamn
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mail- och hemside-adress.


Villkor

Den som vill stå med på uppfödarlistan ska ha fött upp, registrerat och levererat en kull kromfohrländervalpar, och förbinder sig också att:

  • följa SKKs grundregler 
  • ha ett kennelnamn 
  • att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS) 
  • att ha genomfört ögonlysning av valpar före leverans 

Bryter uppfödare på listan mot dessa villkor så sker en omedelbar avstängning.

Avstängningen gäller till dess att uppfödaren haft två kullar där den visar att den åter följer villkoren. Därefter kan uppfödaren åter meddela att den vill stå med på uppfödarlistan.