Avelskommitté

Medlemmarna är Intresserad av rasen kromfohrländer, vill lära mer om hälsa, avel mm och det behövs 4-5 personer för arbetet.
Avelskommittén ska hjälpa styrelsen att handlägga och bereda ärenden som rör hälso-, mentalitet- och avelsfrågor och följa utvecklingen av rasen = RASANSVAR.

Vad är uppdraget?

Samla fakta om rasen och sammanställa
●  från olika register (valpar, hälsoläge, trender)
●  genomföra hälsoenkät 2024
●  ta emot och hantera inlämnade hälsorapporter
●  samtycken GDPR

Informera om rasen
●  till medlemmar, uppfödare (Nyhetsbrev) och styrelse
●  via mail, hemsida och KT

Utveckla samarbetet
●  med SKK Avelskommitté
●  vår hälsorådgivare/veterinär
●  SKLK styrelse
●  anordna uppfödarträffar

Vad behöver du kunna?
●  Intresserad av rasen
●  van att hantera en dator
●  strukturerad, leta information
●  analysera och dra slutsatser
●  gillar att skapa nya kontakter

Tidsåtgång?
●  regelbundet, några timmar/vecka
●  egen planering av tid
●  Start: omgående

Hjälp & stöd?
●  hjälp att komma igång av styrelsen
●  får delta i SKK:s kurser och föreläsningar för kompetensutveckling

Layoutare Kromistrycket

Layoutare monterar material från Redaktionsrådet till färdig tidning. Layoutprogram, tidningsmall finns att överta. Vissa inslag är återkommande samma.
Uppdraget behöver 1-2 personer.  

Vad är uppdraget?
●  sätta ihop tidningen med materialet från redaktionsrådet
●  justera bilder vid behov
●  justera text efter att korrekturläsning är gjord (av ansvarig utgivare)
●  färdigställa tryckoriginalet och skicka vidare till tryckeriet
●  arkivera materialet digital

Vad behöver du kunna?
● hantera layoutprogram, gärna Adobe InDesign

Tidsåtgång?
●  fyra gånger/år, några timmar inför varje utgivning
●  egen planering av tid
●  Start: februari 2024

Hjälp & stöd?
●  hjälp att komma igång av tidigare layoutare och får ”tidningsmallen”


Redaktionsråd Kromistrycket

Redaktionsrådet planerar i samråd med styrelsen innehållet i Kromistrycket – med utgivning i mars, juni, september och december, samt bestämmer och gör urval av vad som ska publiceras i tidningen.
2-3 personer bör ingå i redaktionsrådet.

Vad är uppdraget?
●  ta emot insända bidrag från medlemmarna via mail
●  prioritera i samarbete med styrelsen
●  sammanställa materialet
●  skicka till layoutaren

Vad behöver du kunna?
●  van att hantera en dator, Officeprogrammen
●  ordning & reda

Tidsåtgång?
●  fyra gånger/år, några timmar inför varje utgivning
●  egen planering av tid
●  Start: februari 2024

Hjälp & stöd?
●  hjälp att komma igång av styrelsen, bestämmer tillsammans i redaktionsrådetRedaktionen KT