Aktivitetsombud

Aktivitetsombud är klubbens ombud på din hemort.
Skapar möjligheter för kromisägare och intresserade att träffas.
Göra klubben känd.  Se sverigekartan var i landet det behöv.

Vad är uppdraget?
●  ordna aktiviteter hemmavid som till exempel
●  gemensamma hundpromenader, ev. med fika
●  träffar med speciellt tema, som t.ex.: prova-på-aktivitet i någon hundsport
●  utställningsträning eller träna på hundmöten
●  arrangera en kurs, temadag eller föreläsning 
●  anordna BPH om det finns möjlighet lokalt 
●  skapa träningsgrupp, hyra hundhall och träna tillsammans
●  vad som helst!

Vad behöver du kunna?
●  vara påhittig och kommunikativ

Tidsåtgång?
●  egen planering av tid
●  Start: omgående

Hjälp & stöd?
●  hjälp att komma igång av styrelsen och andra aktivitetsombud


Årlig Kromisträff

Arbetsgruppen för Årlig Kromisträff planerar, genomför och utvärderar kromisträffen som sker en gång per år – under juli eller augusti. Vissa aktiviteter planeras av styrelsen (ss sårsmöte, uppfödarträff mm).
Lämpligt är, att gruppen består av 2-3 personer.

Vad är uppdraget?
●  planera för Årets Kromisträff i samarbete med styrelsen
●  boka lokaler
●  planera program och aktiviteter
●  utse medhjälpare för aktiviteter, och vem-gör-vad?

Vad behöver du kunna?
●  vara strukturerad

Tidsåtgång?
●  börja planera nästa års kromisträff under hösten innan
●  egen planerad tid för mail och telefonsamtal, bokning mm
●  Start: omgående

Hjälp & stöd?
●  Hjälp att komma igång av styrelsen.

 

Materialförvaltare

Materialförvaltaren håller koll på var klubbens material finns (ev. utplacerade hos olika medlemmar).
Exempel: Utställningsmaterial, Rasmontermaterial (flaggor, tält, bord mm).
Ger förslag på transportlösningar.
Kan skötas av 1-2 personer.

Vad är uppdraget?
●  göra förteckning och organisera allt material så att styrelsen vet var allt finns när det behövs
●  hitta logistiklösningar för transporter

Vad behöver du kunna?
●  ha ordningssinne

Tidsåtgång?
●  egen planering av tid
●  Start: omgående

Hjälp & stöd?
●  hjälp att komma igång av styrelsen