Svenska Kromfohrländerklubben

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK) är den avtalsanslutna rasklubben till Svenska Kennelklubben (SKK).
Denna klubb bildades 2009 och har sedan dess arbetat för att tillvarata rasens intressen på bästa sätt. För våra medlemmar ger vi ut vår egen klubbtidning KROMISTRYCKET och vi ordnar egen rasutställninga och klubbaktiviteter.

Söndagen den 14 juni 2009 höll Svenska Kromfohrländerklubben sitt första årsmöte på Kumla brukshundklubb. Då var det ett 50-tal glada kromisägare från när och fjärran med hundar som mötte upp för att vara med om denna historiska stund.

Kia har ringträning

Kumla 2009. Ringträningen och mingel med kromisägare.

Kumla mingel 2009

Stadgar för Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK)

Klubbens logotyp

logga_kontur

SKLKs logotyp är klubbens egendom och får inte användas utan tillstånd från SKLKs styrelse.

Klubben skall ha en provision på 15% av beställd kostnad (broderiet eller plagget) vid nyttjande av logotypen.
Logotypen/märket får endast användas av betalande medlemmar i SKLK.

Kontakta:
Pia Almgren:  ekonomi@kromfohrlanderklubben.se eller
Gunilla Jernselius:  sekreterare@kromfohrlanderklubben.se