Svenska Kromfohrländerklubben

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK) är den avtalsanslutna rasklubben till Svenska Kennelklubben (SKK).
Denna klubb bildades 2009 och har sedan dess arbetat för att tillvarata rasens intressen på bästa sätt. För våra medlemmar ger vi ut vår egen klubbtidning KROMISTRYCKET och vi ordnar egen rasutställning och klubbaktiviteter.

Söndagen den 14 juni 2009 höll Svenska Kromfohrländerklubben sitt första årsmöte på Kumla brukshundklubb. Då var det ett 50-tal glada kromisägare från när och fjärran med hundar som mötte upp för att vara med om denna historiska stund.

Kia har ringträning

Kumla 2009. Ringträningen och mingel med kromisägare.

Kumla mingel 2009

Stadgar för Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK)


Här hittar du klubbens stadgar!
 
Dessa stadgar är fastställda av Svenska Kennelklubbens (SKK) Föreningskommitté tisdag 2 februari 2010.

Klubbens logotyp

logga_kontur

Svenska Kromfohrländerklubben har en grafisk symbol, en logotype, vars rättigheter tillhör klubben. När den används av klubbens medlemmar ska styrelsen godkänna ändamålet med användandet. Den får endast användas för eget bruk.

Logotypen finns i svart, vitt eller i färg och i olika storlekar.
Kontakta klubbens
sekreterare@kromfohrlanderklubben.se för information och ange: 

  • Ändamålet; i vilket sammanhang är logotypen tänkt att användas och hur ska den synas?
    T.ex. på klädesplagg, på trycksaker, vid tävlingar och event osv.
  • Logotypens utseende i detta sammanhang ska vara oförvanskad och enligt klubbens förlaga.