Kromfohrländerklubben

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK), bildades 2009 och är den till SKK avtalsanslutna rasklubben för kromfohrländer i Sverige.

Söndagen den 14 juni 2009 höll Svenska Kromfohrländerklubben sitt första årsmöte på Kumla brukshundklubb. Då var det ett 50-tal glada kromisägare från när och fjärran med hundar mötte upp för att vara med om denna historiska stund.

Kia har ringträning

Kumla 2009. Ringträningen och mingel med kromisägare.

Kumla mingel 2009

Stadgar för Svenska Kromfohrländerklubben–SKLK

Klubbens logotyp

logga_kontur

SKLKs logotyp är klubbens egendom och får inte användas utan tillstånd från SKLKs styrelse.

Klubben skall ha en provision på 15% av beställd kostnad (broderiet eller plagget) vid nyttjande av logotypen.
Logotypen/märket får endast användas av betalande medlemmar i SKLK.

Kontakta:
Pia Almgren:  ekonomi@kromfohrlanderklubben.se eller
Gunilla Jernselius:  sekreterare@kromfohrlanderklubben.se