STYRELSEN INFORMERAR

mars månad 2023

Extra styrelsemöte om WEB-DB
Ni som är uppfödare är säkert intresserade av hur det har gått med utredningen kring avelsdatabasen WEB-DB. Vi har haft extra styrelsemöte för att diskutera svar vi fått från SKK Juridiska avdelning om våra frågor om hanteringen av personuppgifter. För att allt ska gå rätt till behöver vi ha en ”rättslig grund” för detta register och då krävs samtycken av de hundägare vars hundar finns i WEB-DB. Då vet vi det. Så nu håller vi som bäst på med att ta fram en plan för hur och när detta kan genomföras. Tills vidare är hanteringsstoppet förlängt till september.

Avelsrådet inom SKLK avvecklas
Svenska Kromfohrländerklubbens styrelse har beslutat att avveckla arbetsgruppen Avelsrådet och avelsfunktionärerna har avslutat sina uppdrag. Alla uppfödare ska ha fått information från klubben om detta.

Årsmöteshandlingar till årsmötet

Det är en hel del som ska avrapporteras till er medlemmar på nästa årsmöte; uppföljning av året 2022 och en plan för kommande år, som ju är 2023. Det är kalenderår som är verksamhetsår för klubben enligt stadgarna och när årsmötet ligger så sent på året, så haltar det lite. Handlingarna kommer i Kromistrycket i juni, men också på hemsidans medlemssidor.

Kromisträffen planeras
Allt för kromisträffen i augusti på Öland planeras redan nu. Det blir många aktiviteter förutom årsmötet i år. Vår årliga rasspecial, uppfödarträff, exteriörbeskrivning och BPH. Och däremellan lite skoj med våra kromisar ska vi nog hinna med. Ny medlemsstatistik vi fått från SKK visar att medlemsantalet ökar. Hur många tänker komma till kromisträffen? 


SKLK Styrelse