STYRELSEN INFORMERAR

Augusti 2023

 

Vi beslutade också om en ny arbetsgrupp som kommer att vara en s.k. utskottsgrupp inom kommittén för Avel & Hälsa. Det är en permanent arbetsgrupp för Exteriörbeskrivning som nu etableras. Exteriörbeskrivning blir ett komplement till BPH, och blir sammantaget en viktig informationskälla om dagens kromfohrländer.

Kromisträffen
Svenska Kromfohrländerklubben hade sin årsträff och sitt 16:e årsmöte på Eriksöre camping, vid Färjestaden på Öland i augusti. Under dagarna fanns aktiviteter för alla; prova-på olika hundsporter, gå hundpromenader eller göra kromisknep. Den mer officiella delen bestod av Exteriörbeskrivning, BPH, Utställning samt årsmöte, uppfödarträff och en träff med aktivitetsombuden. Vi är så tacksamma för att det blev en så god uppslutning på Öland och att allt kunde genomföras i vackert väder. Tack alla som gjorde träffen så lyckad!

Aktivitetsombuden
Vi träffade några av aktivitetsombuden under kromishelgen på Öland. Vi hade bra diskussioner om rollen och förväntningarna. Vi uppskattar verkligen att de finns som lokala kontakter för klubben, men tyvärr minskar antalet. Under fliken Aktivitet/Aktivitetsombud kan du se hur det ser ut på vår sverigekarta. Vi behöver fler kromisägare som ordnar kromispromenader eller träffar runt om i landet. Hör av dig till vår sekreterare om du vill bli lokalt aktivitetsombud.

Nu startar nästa arbetsår för styrelsen, som delvis fått nya medlemmar efter årsmötet. Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen att hålla oss inom ramarna för vårt uppdrag och verka för en klubb för alla med rasen i fokus.   

Nästa styrelsemöte blir den 25 september.

❀ Styrelsen SKLK