Styrelsen SKLK

Annica


Ordförande
: Annica Holmström

E-post: ordforande@kromfohrlanderklubben.se
Mob: 070-621 78 71

Annicca


Vice ordförande: 
Annicca Billow

E-post: viceordf@kromfohrlanderklubben.se

Gunilla


Sekreterare: 
Gunilla Flodin Jernselius
– sköter klubbens administration och medlemsfrågor.

E-post:  sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

 Pia

Kassör: Pia Almgren
– ser till att klubbens ekonomi, in- och utbetalningar.

E-post: ekonomi@kromfohrlanderklubben.se

Dan

Ledamot: Dan Brouwer
E-post: brouwerdan@hotmail.com

Tuija

Suppleant: Tuija Gustafsson
E-post: tuija.gustafsson@gmail.com

 Lars-Göran

Suppleant: Lars-Göran Nilsson
E-post: lars_goran_nilsson@hotmail.com