Styrelsen SKLK

 _MG_4924


Ordförande
: Annica Holmström

E-post: ordforande@kromfohrlanderklubben.se
Mob: 070-621 78 71

 Annicca Billow


Vice ordförande: 
Annicca Billow

E-post: viceordf@kromfohrlanderklubben.se

 Gunilla


Sekreterare: 
Gunilla Flodin Jernselius
– sköter också om medlemsfrågor/register och är klubbens mottagare av meddelande från SKK.

E-post:  sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

 _Pia Almgren


Kassör:
Pia Almgren
– ser till att klubbens ekonomi, in- och utbetalningar blir omhändertagna!

E-post: ekonomi@kromfohrlanderklubben.se

 Dan

Ledamot: Dan Brouwer
E-post: brouwerdan@hotmail.com

 Tuija Gustafsson


Suppleant:
Tuija Gustafsson
E-post: tuija.gustafsson@gmail.com

 Lars-Göran Nilsson

Suppleant: Lars-Göran Nilsson
E-post: lars_goran_nilsson@hotmail.com