Aktivitetskommittén - Agility

Aktivitetskommittén ska agera som en länk mellan klubbens medlemmar och styrelsen.

Kontakt: Annica Johansson Blixt    mejl: annicajblixt@gmail.com                         

Aktivitetskommittén har bland annat hand om:

  • Vara mottagare för inkommande information avseende hundsport från svenska kennelklubben och svenska brukshundklubben samt förmedlare av värdefull information utåt till klubbens medlemmar.
  • Driva, diskutera och handlägga medlemmars frågor och önskemål i hundsportrelaterade områden.
  • Underlätta för distriktrepresentanterna i klubben och/eller enskild medlem att ordna aktivitet/kurs som sker i klubbens regi.
  • Vid årsmöte arrangera aktiviteter och klubbmästerskap.