Aktivitetskommittén

Aktivitetskommittén ska agera som en länk mellan klubbens medlemmar och styrelsen.

Kontaktperson: Tina Ekström   mejl: christina.ekstrom@atvidaberg.se
Övriga medlemmar: Annica Johansson Blixt och Johanna Wetterling.

Aktivitetskommittén har bland annat hand om:

  • Vara mottagare för inkommande information avseende hundsport från svenska kennelklubben och svenska brukshundklubben samt förmedlare av värdefull information utåt till klubbens medlemmar.
  • Driva, diskutera och handlägga medlemmars frågor och önskemål i hundsportrelaterade områden.
  • Utforma och revidera statuterna i de olika hundsporterna som klubbens medlemmar årligen tävlar om att bli "Årets kromis".
  • Underlätta för distriktrepresentanterna i klubben och/eller enskild medlem att ordna aktivitet/kurs som sker i klubbens regi.
  • Vid årsmöte arrangera aktiviteter och klubbmästerskap.