Tips inför valpköpet

Köpa valp
Är du förstagångshundägare och tror att kromfohrländer är rätt ras för dig så finns ingen anledning att avstå från att skaffa rasen om bristande hunderfarenhet skulle vara den enda anledningen att låta bli. Däremot är det - oavsett tidigare hunderfarenhet - viktigt att man vill och kan lägga ned den tid som krävs för att lära sig rasens beteende och egenskaper. Förstagångshundägare rekommenderas att vända sig till en uppfödare med erfarenhet av rasen och som kan bistå med stöd och råd när det behövs.

Träffa individer av rasen
När du har läst på om kromfohrländer och tror att rasen är den rätta för dig så är det lämpligt att besöka till exempel hundutställningar och/eller Kromfohrländerklubbens aktiviteter för att få möjlighet att studera och träffa ett flertal individer av båda könen i olika åldrar. Det är inte ovanligt att valpspekulanter fokuserar på hundarnas utseende, vilket är förståeligt. Men ett gott råd är att i stället prioritera att ha fokus på hundarnas mentala egenskaper, för det är det som i första hand kommer att inverka på hur tillvaron tillsammans med din framtida hundkompis kommer att bli.

Välja uppfödare
Kromfohrländern är en underbar hund och räknas idag som en frisk ras som ofta lever länge. Nästa steg är att välja ut just din valp och uppfödare och vi vill ge dig några tips på vägen, både för att få en så frisk individ som möjligt och för att hjälpa rasen att förbli frisk och genetisk stark.

Besök om möjligt flera olika uppfödare och träffa deras hundar. Som alla människor är uppfödare olika, både till sin personlighet och utifrån vad man erbjuder sina valpköpare i form av kontakt, stöd, hjälp och kennelaktiviteter. Det är därför av stort värde att du väljer en uppfödare som passar just dina behov och som du känner förtroende för och tillit till.
Vid besök hos uppfödare; ställ många frågor både om rasen, de tilltänkta föräldradjuren, uppfödarens avelsarbete och dess hundar. En ansvarsmedveten uppfödare:

  • har god kunskap om och ett genuint intresse för rasen som helhet.
  • kan berätta om rasens hälsa, mentalitet och exteriör i allmänhet utifrån Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för kromfohrländer.
    Läs RAS här
  • kan berätta om föräldradjurens och deras nära släktingars hälsa och mentala egenskaper.
  • är intresserad av att följa upp sitt avelsresultat och kan därmed redovisa till exempel beteende- och personlighetsbeskrivningar BPH, förekommande hälsobesvär med mera för tidigare valpkullar. Att uppfödaren, med hjälp av sina valpköpare, utvärderar sitt avelsresultat gynnar dig som valpköpare idag och kommande valpköpare i framtiden. Läs BPH här
  • kan vid behov bistå dig med tips och goda råd, framför allt under valp- och unghundstiden.

Det är även viktigt att du får träffa och tycker om den tik som är eller ska bli mamma till din framtida valp eftersom tiken är den som genom sitt beteende präglar valparna under deras första levnadsveckor. I många fall bor pappan till valparna lite längre bort och är svårare att få träffa innan valpköpet.

Uppfödaren väljer valpköpare
Precis som du väljer din uppfödare så kommer uppfödaren att välja sina valpköpare. De flesta uppfödare kommer att försöka ta reda på om du har förutsättningar att vårda och förvalta en av uppfödarens valpar i syfte att tillgodose att varje valp får bästa möjliga liv tillsammans med sina nya ägare.

I kontakten med uppfödare är det viktigt att du är uppriktig när du beskriver dina förhållanden och vad du förväntar dig av ditt hundägande. Detta så att både du och uppfödaren känner att det finns goda förutsättningar att kunna leva upp till varandras förväntningar om ni bestämmer er för att gå vidare.

ladd ner pdf Läs SKK:s broschyr Att köpa hund

kromistiken