RAS

RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR KROMFOHRLÄNDER

RAS Kromfohrländer.pdf 
Denna version, RAS 2022–2027, är godkänd av Kromfohrländerklubbens årsmötet 2022 och av SKK/AK 19 januari 2023. 
Läs utlåtande SKK/AK här!

Dokumentet är inte bara viktigt för uppfödare som planerar att använda sin hund i avel, utan även för rasintresserade och valpköpare att bekanta sig med.

Det är ett relativt stort dokument med mycket information om rasens historia, nutid och önskad framtid. Så även ni som vill bekanta er med rasen och funderar på att skaffa en kromis, kommer att få mycket nyttig information här.