RAS

SPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR KROMFOHRLÄNDER

RAS Kromfohrländer.pdf

Dokumentet är inte bara viktigt för uppfödare som planerar att använda sin hund i avel, utan även för rasintresserade och valpköpare att bekanta sig med.

Det är ett relativt stort dokument med mycket information om rasens historia, nutid och önskad framtid. Så även ni som vill bekanta er med rasen och funderar på att skaffa en kromis, kommer att få mycket nyttig information här.

Denna version är godkänd av Kromfohrländerklubbens årsmötet 2016 och godkänd av SKK.