Tik parad! – Valpar födda!

Parad tik

NW 1 TSM Kromipaws Wash it all away ”Axa”

 NW1 Kromipaws Wash it all away ”Axa” är parad med
SE UCH DK UCH FI UCH Casakromis Charlie ”Loke” 

Datum för parning 2022-09-26  ♥  Förväntad valpning 2022-11-28
       Kennel Kromax
       Marita Jönsson
       Östra Gränd 5c, 295 37 Bromölla
       mob: 070-9327409
       marita61jonsson@gmail.com

SE UCH DK UCH FI UCH Casakromis Charlie ”Loke”


Regler vid annonsering i SKLKs "Valpar" eller "Parad tik"

Kontakta aktuella kennlar under fliken Uppfödare för vidare info om parad tik eller planerade valpar.

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för parad tik är öppna för klubbens alla medlemmar.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till – webben@kromfohrlanderklubben.se – och lämnar info enligt lista nedan. Klubbens avelsråd godkänner förfrågan. 

  • Kennelnamn (om det finns)
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mail- och (om det finns) Hemside-adress.
  • Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes registrerade kennelnamn.

Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.

Villkor
Den som vill stå med på Parad tik eller Valpar  förbinder sig att:

  • följa SKKs grundregler
  • att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS) 

Bryter uppfödaren mot dessa villkor tas annonsen bort.