Tik parad! – Valpar födda!

SE55692/2018 Nailsea Ruth "Leia"  är parad med SE13802/2020 Blacksmith Hill Xmas Gift "Elliot".

Datum för parning 2022-09-19      Förväntad valpning 2022-11-20.
         Trollbäckens Kennel
         Mats Öhlin
         Uddbyvägen 64, 13555 Tyresö
         mob: 076-018 44 67
         mats.e.ohlin@gmail.com 

Leila och Elliot
 


 Xamirabilis Blanka Dariusdotter "Bella" parad med  Aaron von den Elbpfoten "Aron".
        Valpar födda 8/8,  9 hanar ♥   4 tikar

www.xamirabilis.com
Marion Possekel    info@xamirabilis.com 

Bella och Aaron

  Skärgårdsidyllens Irma är parad med DK UCH SE UCH Dreamwishes Peter
        Valpar födda!   5 hanar ♥   5 tikar

www.beathalandet.se
Peter och Lottie Edman i Habo
mob: 070-960 00 85 och 070-845 24 70
info@kennelbeathalandet.com

Skärgårdsidyllens Irma – Dreamwishes Peter


 

Regler vid annonsering i SKLKs "Valpar" eller "Parad tik"

Kontakta aktuella kennlar under fliken Uppfödare för vidare info om parad tik eller planerade valpar.

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för parad tik är öppna för klubbens alla medlemmar.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till – webben@kromfohrlanderklubben.se – och lämnar info enligt lista nedan. Klubbens avelsråd godkänner förfrågan. 

  • Kennelnamn (om det finns)
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mail- och (om det finns) Hemside-adress.
  • Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes registrerade kennelnamn.

Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.

Villkor
Den som vill stå med på Parad tik eller Valpar  förbinder sig att:

  • följa SKKs grundregler
  • att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS) 

Bryter uppfödaren mot dessa villkor tas annonsen bort.