Valpar? – Parad tik?

Just nu finns ingen aktuell annons.

Kontakta kennlar under fliken Uppfödare för vidare info om parad tik eller planerade valpar.

Välja valp


Regler vid annonsering i SKLKs "Valpar" eller "Parad tik"

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för parad tik är öppna för klubbens alla medlemmar.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till – webben@kromfohrlanderklubben.se – och lämnar info enligt lista nedan. Klubbens avelsråd godkänner förfrågan. 

  • Kennelnamn (om det finns)
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mail- och (om det finns) Hemside-adress.
  • Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes registrerade kennelnamn.

Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.

Villkor
Den som vill stå med på Parad tik eller Valpar  förbinder sig att:

  • följa SKKs grundregler
  • att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS) 

Bryter uppfödaren mot dessa villkor tas annonsen bort.