Klubbtidningen Kromistrycket

Kromistrycket ingår i klubbens medlemskap och ges ut med fyra nummer per år;  mars, juni, september och december.

Vill du lämna material till nästa nummer av KT?
Mejla till:
kromistrycket@kromfohrlanderklubben.se

Kromisknepare som skickar bild – glöm inte hundens namn, kennelnamn och ditt eget namn.

Championat som erhållits under året som varit, presenteras i nr 1 varje nytt år med inskickad bild, reg.nr, namn, ny titel, dag och plats då championatet erhölls. 

  • Du kan skriva om vad du vill  –  bara det handlar om kromisar.
  • Texten lämnas som word-dokument. 
  • Text och bild/er skall vara separerade.
  • Bilder bör helst vara i format JPG och högupplöst.
  • Lämna med kennelnamnet och egennamn som din kromis har och glöm inte ditt eget namn!

 

Annonspriser Kromistrycket 2023

Annonsformat              
Medlmem SKLK Extern annonsör
  Hel sida  500 Kr  550 Kr
  Halv sida  250 Kr  275 Kr
 • Sista sidan  700 kr  780 Kr
  Halva sista sidan      350 Kr  390 Kr
  Till minne  150 Kr  
 

Ingen moms på priser ovan.
För faktura kontakta:  ekonomi@kromfohrlanderklubben.se

 Annonser och artiklar mejlas till: kromistrycket@kromfohrlanderklubben.se

Annonsavgiften betalas till SKLK:s bankgiro: 426–7530

Tidningens format är A11, 18x26 cm och trycks i fyra färger.

Vid frågor kontakta ansvarig utgivare.