KROMISKNEP – aktivitet för medlemmar i SKLK

Rookie i högKromisknep är en aktivitetsutmaning för medlemmar i Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK)

Aktiviteten är på nätet och deltagaren behöver ett eget Facebook-konto för att kunna delta och visa aktiviteten.
Är du intresserad och nyfiken på aktiviteten?  

Kontakta Pia på ekonomi@kromfohrlanderklubben.se och uppge ditt medlemsnummer i mejlet.
så får du lösenordet och kan logga in på länken KROMISKNEP.

Inte medlem? Det kan du bli här!

Kromisknep är indelad i ökade svårighetsnivåer där deltagaren gör och visar filmer där kromisen utför förbestämda knep på de olika nivåerna. Tanken med utmaningen är att uppmuntra till aktivitet och samarbete mellan hund och ägare.  VÄLKOMMEN och knepa med din kromis!

Grattis alla kromisknepare

Här finns bilder på duktiga kromisknepare.

Grattis till alla ROOKIE! 
Fotoalbum

Heja alla HEJARE!
Fotoalbum

HÖJDARE att gratulera!
Fotoalbum

Grattis KOMET!
Fotoalbum

Grattis STJÄRNA!!
Fotoalbum