Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) integritetspolicy

Från och med 25 maj 2018 ska personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), här kan du läsa om hur SKLK behandlar dina personuppgifter. 

Kontakt
Om du har frågor om dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har även möjlighet att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig samt ett utdrag av personuppgifterna och begära rättelse eller radering av personuppgifter. Du har alltid rätt att stoppa vår lagring och behandling av dina personuppgifter så länge inte våra intressen väger tyngre än din önskan om radering.
För frågor beträffande hanteringen av dina personuppgifter, välkommen att kontakta: sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

Ladda ner pdf angående Begäran info GDPR

 Vad är en personuppgift? En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara ditt namn, personnummer, adress eller ditt telefonnummer. Det kan även vara bilder eller film om det är tydligt att personen är du. Behandla personuppgifter omfattar det mesta. Att behandla personuppgifter är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt vi gör med dina personuppgifter. Det kan handla om att samla in, registrera, lagra, sprida eller bearbeta personuppgifterna.

Varför behandlar vi dina personuppgifter? SKLK kan behandla dina personuppgifter i samband med olika aktiviteter eller när ett resultat för din hund skickas in. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi behandlar uppgifterna. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna verka i enlighet med SKLK:s mål och för att kunna fullgöra relationen till dig. Rättslig grund för denna hantering är dels fullgörande av avtal samt SKLK:s berättigade intresse. Vi lagrar personuppgifter i vårt medlemsregister men även i samband med aktiviteter så som tävlingar, kurser och föreläsningar. Vi använder dina personuppgifter för att kunna hantera dina kopplingar till SKLK såsom utskick och kontakt inom organisationen. Uppgifterna används även av oss och våra samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund, hundägande, forskning, medlemsvärvning etc. Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från SKLK. 

Vilka personuppgifter är det som lagras? De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som utställningar, prov, tävlingar, kurser eller vid registreringstillfällen. Oftast fyller du själv i de uppgifter vi efterfrågar. Exempel på personuppgifter vi behöver är namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Som medlem, förtroendevald och som deltagare i våra aktiviteter så som kurser, utställningar, utbildningar godkänner du att SKLK sparar och lagrar dina personuppgifter. 

Hur behandlar vi dina personuppgifter? Vi lagrar personuppgifter på våra datorer, i molntjänster och i arkiv. De lagrade uppgifterna nås av behöriga personer, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera. Vi lagrar även personuppgifter på vår hemsida och i Kromistrycket. Vi lagrar dina personuppgifter så länge du har någon koppling till våra register. Hur länge detta är varierar. Personuppgift i styrelseprotokoll exempelvis sparas för alltid av historiska skäl. Personuppgifter som berör bokföringen sparas i sju år i enlighet med bokföringslagen.