EXTERIÖRBESKRIVNING

Exteriörbeskrivning kromfohrländerSKLK har haft exteriörbeskrivning av kromfohrländern vid flera tillfällen sedan premiären på årsträffen i Tånga Hed 2022.

Beskrivningen ger möjlighet att följa kromfohrländerns utveckling över tid och ett verktyg i avelsarbete då beskrivningen ger en kompletterande information till uppfödare om hundens exteriör.
Vid exteriörbeskrivning ska hunden ha sin naturliga päls, får inte vara ryckt de senaste fyra månaderna. Ingen vana från att ”visa” sin hund krävs, men det är en fördel om hunden har fått lite träning att stå på ett bord och att den kan visas i trav.

Kromfohrländerklubben planerar att genomföra fler beskrivningar under 2023 och info om nästa tillfälle kommer att finnas på hemsidan i god tid.