Exteriörbeskrivning av kromfohrländer

OBS! Ingen vana från att ”visa” sin hund krävs!
Exteriörbeskrivning av hunden, är en beskrivning som kommer att vara rasen till gagn för att följa kromfohrländerns utveckling över tid men också ett verktyg i avelsarbete. De hanhundar som medverkar bör helst vara tillgänglig för avel.

Här lämnar du information om din kromis.
Sista dagen för intresseanmälan är 31 maj.