Exteriörbeskrivning av kromfohrländer

Kröning i Knivsta 8 september!

OBS! Ingen vana från att ”visa” sin hund krävs!
Exteriörbeskrivning av hunden, är en beskrivning som kommer att vara rasen till gagn för att följa kromfohrländerns utveckling över tid men också ett verktyg i avelsarbete. Endast hundar som är okastrerade och har sin naturliga päls, dvs ej ryckt/trimmad de senaste fyra månaderna kan meddverka f.n.

Här lämnar du information om din kromis.
Sista dagen för intresseanmälan är 30 september.