BPH - Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

Ragge_BPH

Undrar du varför din hund gör si eller så? Är det bara min kromis, eller gör alla andra kromisar likadant?

BPH är en beskrivning, inte ett test eller prov som ska godkännas, och här får du veta hur just din kromis är; nyfiken, försiktig, trygg, matglad, lekfull osv. Efter beskrivningen får du ditt resultat, som även noteras i SKK:s Avelsdata. Där kan du sedan jämföra hur din hund är mot andra kromisar som också har gjort BPH.

 

Mer än tio år sedan första BPH

Det har nu gått mer än 10 år sedan de första hundarna beskrevs i BPH. På ett webbinarium som hölls den 5 oktober 2022 berättade etologen Kenth Svartberg hur beskrivningarna gett oss kunskap om hundars personlighet. Se länken nedan.

•  SKK-webbinarium från oktober 2022 med Kenth Svartberg

Sedan starten av BPH har över 30 000 hundar beskrivits.
Men vad kan denna informationsmängd ge oss i form av kunskap om hundars personlighet? Detta är huvudtemat i denna föreläsning där fokus ligger på de stabila och typiska sidorna av hundars sätt att vara, och som kommit att benämnas som personlighet även hos hundar.

Föreläsningen handlar om BPH och det sätt man där fångar hundars beteendereaktioner men också om hundens personlighet i stort. Hur kan man tolka en hunds personlighet? Vilka personlighetsdrag har hundar? Finns det likheter mellan människans och hundens personlighet? Även skillnader mellan raser och variation inom raser kommer att tas upp, och möjligheterna att använda BPH som ett hjälpmedel i avelsarbete.