Avelsinformation

Frågor om avel och uppfödning

I nuläget finns dessvärre ingen aktiv kommitté för Avel & Hälsa inom SKLK. Men det finns flera som kan svara på dina frågor om avel och uppfödning; allt ifrån erfarna uppfödare och rutinerade medlemmar inom hundverksamhet till vår hälsorådgivare inom veterinärområdet. Mer information finns även i länkarna nedan.

Du är välkommen att kontakta oss med dina avelsfrågor via vår e-mail: avel@kromfohrlanderklubben.se

o SKK:s Uppfödarservice kan också ge råd i avelsfrågor: 
tel. 08-795 33 55 alla vardagar kl. 13–15 eller e-mail: uppfodarservice@skk.se 

o RAS, Rasspecifik Avelsstrategi Kromfohrländer  kromfohrlanderklubben.se/RAS

o SKLK:s Uppfödarlista  kromfohrlanderklubben.se/Uppfodare-SKLK