Avelsrådet SKLK

Avelsfunktionärer

  • Gisela Andersson 
  • Annicca Billow
  • Marion Possekel

E-Post: avelsradet@kromfohrlanderklubben.se
Kontaktperson mob: Annicca Billow  070-520 90 18

• Läs gärna om  Avelsrådets arbete.pdf

Avelsrådets funktion i Kromfohrländerklubben.

Avelsrådet har en viktig roll inom SKK-organisationen. Den skall ge råd och information i avelsfrågor och främja aveln av sunda hundar. En av alla uppgifter som avelsrådet har är att ansvara för den allmänna informationen i avelsfrågor och den informationen som bygger på utvärderingen och sammanställningar inom RAS.

Vid personliga kontakter ska AR endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om hundar och deras avkommor, övriga fall hänvisas till hundägaren som enligt grundreglerna alltid skall lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sin hund/hundar. Den enskilda uppfödaren ansvarar alltid för den enskilda parningen vilket bl.a. innebär att söka efter och ta ett val av avelsdjur. Detta är att betrakta som en del av dennes avelsarbete.

Vid tveksamheter hos uppfödaren inför en planerad kombination kan denne få stöd och råd av Avelsrådet angående hälsostatusen på aktuella linjer.