Avelsrådet

SKLKs avelsråd består nu av fyra avelsfunktionärer – Rita Løveid Nilssen, Gisela Andersson, Annicca Billow och Marion Possekel.

• Uppfödare som önskar hjälp med information inför planerad parning är välkommen att kontakta avelsrådet.
Mejl:  avelsradet@kromfohrlanderklubben.se

Telefonkontakt med avelsrådet genom Annicca Billow
mob: 070-520 90 18

Presentation av avelsrådets arbete.pdf

Avelsfunktionärens huvudsakliga arbete
Avelsfunktionären har en viktig roll inom SKK-organisationen. Hen skall ge råd och information i avelsfrågor och främja aveln för mentalt och fysiskt sunda hundar.

  • En avelsfunktionär ska underlätta för sin klubb eller för uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor.
  • En avelsfunktionär har tillsammans med styrelsen ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS, hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”.