Avelsrådet SKLK

Avelsrådet har en mycket viktig roll i klubben. Dels arbetar funktionärerna med stöd i hälsofrågor och avel och har tillgång till mycket material, såsom statistik, hälsoregister och avelsdatabas. Avelsrådet har också kontakt gentemot SKK i avelsfrågor.

Avelsfunktionärerna har, tillsammans med styrelsen, ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS; hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”.

Avelsrådet ger stöd i hälsofrågor och avel till de uppfödare som så önskar. Välkommen att kontakta avelsrådet.

Avelsfunktionärer

  • Rita Løveid Nilssen
  • Gisela Andersson 
  • Annicca Billow
  • Marion Possekel

E-Post: avelsradet@kromfohrlanderklubben.se
Kontaktperson mob: 070-520 90 18  Annicca Billow

Avelsrådets arbete.pdf