Program 12–13 augusti 2023

FREDAG 11 augusti

o Exteriörbeskrivningen inleder kromishelgen redan på fredagen den 11 augusti för den som vill få en beskrivning av sin hund. Individuella tider meddelas deltagarna.
     Se anmälan på Startsidan!

o BPH på Saxnäs camping. Med fokus på hundens mentalitet kommer den att komplettera Exteriörbeskrivningen för en helhetsbild av din kromis. Vi erbjuder möjlighet att göra BPH i anslutning till kromisträffen på fredagen. Individuella tider meddelas deltagarna.
     Se anmälan på Startsidan!

 LÖRDAG 12 augusti       

o SKLK:s årliga officiella utställning Rasspecialen kommer att hållas på lördagen.
Utställningskommittén har bjudit in Bo Wiberg som utställningsdomare. Tid enligt program.
      Se anmälan på Startsidan!

o Uppfödarträff. Vi hälsar dig välkommen som är uppfödare, hanhundsägare eller avelsintresserad. Program för träffen kommer i Kromistrycket i juni och på hemsidan. Mötet startar efter utställningen, kl. 15:00.

o Gemensam grillkväll på lördagskvällen med start ca kl. 18:00. Klubben fixar grillkolen, du tar med något att lägga på grillen, dina egna tillbehör och dryck efter behag. Vi ser fram emot en trevlig kväll tillsammans med sedvanliga prisutdelningar för Årets Kromis.

 SÖNDAG 13 augusti 

o Aktivitetsombud-möte (f.d. distriktsrepresentanterna). Styrelsen vill gärna träffa dig som engagerat dig för klubben. Vi träffas kl. 09:00, före årsmötet. 

o Årsmötet äger rum på söndag förmiddag med start kl. 10:00. Kallelse och alla årsmöteshandlingar kommer i Kromistrycket nr 2 i juni och även på hemsidan. Vi avslutar mötet med avtackning av funktionärer som lämnat sina uppdrag under året och en ny hedersmedlem kommer att utses. OBS! Sista dagen att lämna motion till årsmötet var den 15 maj. Motion kan inte längre lämnas.

Alla är varmt välkomna!  
SKLK styrelse

Med reservation för eventuella ändringar.