Exteriörbeskrivning Öland 2023

OBS! Ingen vana från att ”visa” sin hund krävs!
Exteriörbeskrivning av hunden, är en beskrivning som kommer att vara rasen till gagn och följa kromfohrländerns utveckling över tid, men också ett verktyg i avelsarbete.
Hundarna ska ha sin naturliga päls, dvs ej ryckt/trimmad de senaste fyra månaderna för en så bra beskrivning som möjligt.

Kostnad för beskrivningen är 250 kr som betalas via Swish på plats och dag för aktiviteten.

Här lämnar du information om din kromis.