Här hittar du kontaktpersoner i olika delar av Sverige

Runt om i landet har SKLK aktivitetsombud som anordnar lokala gemensamma aktiviteter för medlemmar och deras hundar. Alla aktivitetsombud verkar helt ideellt och har en medlemsvårdande roll.

Aktivitetsombudens uppdrag är att skapa möjligheter för kromisägare att mötas i olika sammanhang och göra klubben känd. Vill du bli aktivitetsombud?  Kontakta klubbens sekreterare.

Sverige Aktivitetsombud


Västerbotten: 
Anders Hedström,
     Skellefteå
     svartvest@yahoo.se

Dalarna:  Elisabet Zimmer,
     Smedjebacken 
     elisabet.zimmer@hotmail.se

Västmanland: Regina Wangerud,
     Nora
     regina.wangerud@gmail.com

Uppland: Pia Almgren,
     Alunda
     pia.almgren@gmail.com 
Promenader: Kerstin Andreasson,
     Uppsala
     kerstinandreasson1952@gmail.com

Västergötland: Annica Johansson Blixt,
    Bullaren
    annicajblixt@gmail.com

Halland: Lotta Elldér,
    Onsala
    lotta.ellder@telia.com

Småland/Öland: Anders Maazon,
    Färjestaden
    anders@maazon.se

Skåne/Blekinge: Maria Gustavsson,
   Ekeby
   maria73.gustavsson@gmail.com