Här hittar du kontaktpersoner i olika delar av Sverige

Runt om i landet har SKLK aktivitetsombud som anordnar lokala gemensamma aktiviteter för medlemmar och deras hundar. Alla aktivitetsombud verkar helt ideellt och har en medlemsvårdande roll.

Aktivitetsombudens uppdrag är att skapa möjligheter för kromisägare att mötas i olika sammanhang och göra klubben känd. Vill du bli aktivitetsombud, kontakta klubbens sekreterare.

Dalarna
   Elisabet Zimmer 
   Mob: 070-383 22 09
   Tel: 0240-72004
   E-post: elisabet.zimmer@hotmail.se

Gotland
   • Vakant

Halland
    Lotta Elldér
    E-post: lotta.ellder@telia.com

Norrland
    Anders Hedström
    E-post: svartvest@yahoo.se

Skåne, Blekinge
    Ingela Bood Carlsson
    Mob: 073-3644977
    E-post: ingela_bc@hotmail.com

Småland, Öland
    Anders Maazon
    Mob: 070-592 60 00

Södermanland och hela Stockholm
   • Vakant

Uppland
    Promenader: Kerstin Andreasson
    Mob: 070-427 77 05
    E-post: kerstinandreasson1952@gmail.com

    Pia Almgren
    Mob: 070-836 46 02
    E-post: pia.almgren@gmail.com 

Värmland
    Kathy Blomqvist 
    E-post: kathy.blomqvist@gmail.com

Västmanland
    Regina Wangerud
    Mob: 070-144 10 23
    E-post: regina.wangerud@gmail.com

Västra Götaland
    Annica Johansson Blixt
    Mob: 070-257 04 39
    E-post: annicajblixt@gmail.com

Östergötland
   • Vakant