Registrering av hårlag

OBS! Nya direktiv från Svenska Kennelklubben (SKK) till alla uppfödare av kromfohrländer!

Från och med 1 januari 2021 skall kromfohrländerns hårlag anges i vid nyregistrering av valpar.

Tidigare fanns endast den strävhåriga pälsvarianten här i landet, men sedan ett antal år tillbaka finns kromfohrländern (i Sverige) i två hårlag, strävhårig och släthårig.
Detta har under tid visat sig mer komplicerat vid sökandet efter avelspartner i SKKs hunddata för de uppfödare som på ett tidigt stadium vill söka en partner till sitt avelsdjur, och som föredrar att para denna med samma hårlag som deras hund har.

I rasens hemland, Tyskland, står alltid hårlaget angivet på registreringsbeviset, en klar fördel om man vill ha en god översikt över avelsarbetet och till stor hjälp för alla uppfödare.

SKLK har påpekat detta för SKK som nu ändrar sina registreringsrutiner för kromfohrländern och kräver därför att hårlagen skall fyllas i vid registrering av valpar från och med januari 2021. 

Hårlaget kommer i fortsättningen att stå med på hundens registreringsbevis och även finnas med i SKKs hunddata!

Styrelsen i december 2020.