Klubbens valphänvisare

Anki Friberg
E-post: ac_friberg@hotmail.com
Telefon: 073-616 42 39

Valphänvisning

Regler för SKLKs "Valphänvisning"

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för Valphänvisning och Parade tikar är öppna för klubbens alla medlemmar.

 

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då:

-         Kennelnamn (om det finns)

-         Namn

-         Adress

-         Telefonnummer

-         Mail- och Hemside-adress.

-         Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes reg. namn.

 

Valphänvisningen ligger kvar till dess valparna är tio veckor gamla. Önskas förlängning meddela webmastern.

 

Villkor

Den som vill stå med på Valphänvisning alt. Parad tik förbinder sig att:

-         följa SKKs grundregler

-         att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)

-         att ögonlysa valpar före leverans

 

Bryter uppfödaren mot dessa villkor så tas den omedelbart bort från listan.