Valphänvisning

Önskar du valphänvisning, kontakta vår valphänvisare:
Ann-Cristin Friberg
Telefon: 0736-164239 E-post: ac_friberg@hotmail.com

Krav för Valpförmedling

 • Endast medlemmar i SKLK har rätt till valpförmedling
 • Valparna ska ögonspeglas vid 7 veckors ålder
 • Föräldrarna till valparna ska vara ögonspeglade efter 1 års ålder, innan första parningen
 • samt ha erhållit minst ett 2:a pris på officiell utställning
 • Minimiålder för avelstik; 20 månader, avelshane: 12 månader
 • Som uppfödare måste du följa SKK:s grundregler


För att få valpförmedling här på hemsidan skicka ett mail till webmaster med följande innehåll:

 • Ditt namn
 • Ditt kennelnamn
 • Din e-mail, om du har någon
 • Ditt telefonnr, inkl. riktnummer (vill du inte att ditt nummer visas på internet får du ange det)
 • Din hemsideadress, om du har någon.
 • Valparnas födelsedatum
 • Fadern inkl. ev. titlar.
 • Modern inkl. ev. titlar.
 • Könsfördelning i kullen