Uppfödarträffen 18-19 april inställd!

Uppfödarträffen den 18-19 april är inställd!

Svenska Kromfohrländerklubben kommer inte att genomföra den planerade uppfödarträffen i april i Tånga Hed/Vårgårda på grund av rådande läge med coronaviruset!

Klubbens planerade uppfödarträff kommer att genomföras, men med ett nytt datum som inte är bestämt. Ny inbjudan kommer att finnas på hemsidan när det blir aktuellt.