Uppfödarträffen och avelsdatabasen

OBS • Uppfödare som behöver hjälp med eventuell info inför planerad parning är välkommen att kontakta avelsrådet.glömt bort


Uppfödarträffen

Som ni nog känner till fick den av SKLK/Avelsrådet bokade träffen (föreläsningar och samtal under två dagar) med klubbens avelsintresserade ställas in på grund av Covid-19. Som information till alla intresserade, så finns den planerade uppfödarträffen mycket högt upp på klubbens önskelistan. Nytt tillfälle meddelas på hemsidan.


Avelsdatabasen (WEB-DB)

Användningen av WEB-DB (och som fortsättning en access till basens info) är också tänkt att kunna presenteras för deltagarna på uppfödarträffen. Avelsrådet kommer att avvakta med introduktionen till dess att uppfödarträffen kan genomföras och alla närvarande får gemensam presentation. Inskrivningen av hundar/hunddata fortsätter liksom tidigare och med nya valpkullar som föds under året.