Uppfödare som följer SKLKs avelsrekommendationer

Bruna Rosen
Gunilla Falkenby och Leif Neble
mob:  070-362 71 80
www.brunarosen.se

Fondador 
Annicca Billow    
tel: 0503-17098    
www.fondador.se

Kromipaws    
Tuija Gustafsson    
tel: 0221-81054    
www.kromipaws.se

Kromis Life
Gisela Andersson
mary.gisela@gmail.com
www.kromis.se

Kromiwonder
Rita Løveid Nilssen
www.kromiwonder.com

Nailsea
Katarina Wilén Lessig
mob: 073-577 78 14
katfred2@hotmail.com

Rednal  
Kia Lander    
mob: 073-043 49 67
www.kennelrednal.se

Skärgårdsidyllen
Elisabeth Johansson
tel: 0381-193075, mob: 076-171 70 81
www.skargardsidyllenskennel.se

Xamirabilis
Marion Possekel
mob: 076-252 82 27
www.xamirabilis.com

Åbyfjordens kennel 
Jill Blomgren 
tel: 0523-523 20, mob: 070-213 97 46
www.abyfjorden.se

Regler för SKLKs uppfödarlista

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) uppfödarlista är öppen för klubbens alla medlemmar.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då:

– Kennelnamn
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Mail- och hemside-adress.

Villkor

Den som vill stå med på uppfödarlistan ska redan ha registrerat sin första valpkull, och förbinder sig också att:

– följa SKKs grundregler
– ha ett kennelnamn
– att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)
– att ögonlysa valpar före leverans

Bryter uppfödare på listan mot dessa villkor så sker en omedelbar avstängning.

Avstängningen gäller under minst 12 månader, eller till dess att uppfödaren haft två kullar där den visar att den åter följer villkoren. Därefter kan uppfödaren åter meddela att den vill stå med på uppfödarlistan.