Uppfödarlista


Aqualines
  
Gunilla Torenfält-Fasth     

Telnr: 013-881 93    
www.aqualines.se


Bruna Rosen
Gunilla Falkenby och Leif Neble

Telnr:  070-362 71 80
www.brunarosen.se


Fondador 
Annicca Billow     

Telnr: 0503-17098    
www.fondador.se


Kromipaws    
Tuija Gustafsson     

Telefon: 0221-81054    
www.kromipaws.se


Rednal  
Kia Lander     

Telefon: 031-277228
kennelrednal.zoomin.se

 

Skärgårdsidyllen
Elisabeth Johansson

Telnr: 0381-193075 eller 076-1717081
www.skargardsidyllenskennel.se

 

Xamirabilis
Marion Possekel

Telenr: 076-2528227
www.xamirabilis.com

 

Åbyfjordens kennel    
Jill Blomgren   

Telnr: 0523-523 20, 0702-13 97 46
www.abyfjorden.se

Regler för SKLKs Uppfödarlista

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) uppfödarlista är öppen för klubbens alla medlemmar.

 

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då:

-         Kennelnamn

-         Namn

-         Adress

-         Telefonnummer

-         Mail- och hemside-adress.

 

Villkor

Den som vill stå med på uppfödarlistan ska redan ha registrerat sin första valpkull, och förbinder sig också att:

-         följa SKKs grundregler

-         ha ett kennelnamn

-         att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)

-         att ögonlysa valpar före leverans

 

Bryter uppfödare på listan mot dessa villkor så sker en omedelbar avstängning.

 

Avstängningen gäller under minst 12 månader, eller till dess att uppfödaren haft två kullar där den visar att den åter följer villkoren. Därefter kan uppfödaren åter meddela att den vill stå med på uppfödarlistan.