Kromfohrländerklubben

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK), bildades 2009 och är den till SKK avtalsanslutna rasklubben för kromfohrländer i Sverige.

Söndagen den 14 juni 2009 höll Svenska Kromfohrländerklubben sitt första årsmöte på Kumla brukshundklubb. Då var det ett 50-tal glada kromisägare från när och fjärran med hundar mötte upp för att vara med om denna historiska stund.

Bilder – Kumla 2009.
Kia Lander sköter om ringträningen och mingel med kromisägare.

Kia har ringträning

Kumla mingel 2009

Klubben funktioner

Ordförande: Annica Holmström
ordforande@kromfohrlanderklubben.se

Vice ordförande: Annicca Billow
viceordf@kromfohrlanderklubben.se

Sekreterare: Gunilla Flodin Jernselius
sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

Kassör: Carina Eskilsson
ekonomi@kromfohrlanderklubben.se

Ledamot: Magdalena Haupt
kontakt@kromfohrlanderklubben.se

Avelsrådet:
avelsradet@kromfohrlanderklubben.se

Sportkommitté:
sport@kromfohrlanderklubben.se

Utställningskommitté:
kromfohrlander@outlook.com

Klubbens logotyp

SKLKs logotyp är klubbens egendom och får inte användas utan tillstånd från SKLKs styrelse.
Klubben skall ha en provision på 15% av beställd kostnad (broderiet eller plagget) vid nyttjande av logotypen.
Logotypen/märket får endast användas av betalande medlemmar i SKLK.

Kontakta:
Carina/ekonomi@kromfohrlanderklubben.se eller
Gunilla/ sekreterare@kromfohrlanderklubben.se