Kromfohrländerklubben

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK), bildades 2009 och är den till SKK avtalsanslutna rasklubben för kromfohrländer i Sverige.

Styrelsen

Ordförande: Annicca Billow
E-post: annicca.billow@gmail.com
Telefon: 0503-170 98

Vice ordförande: Annica Holmström
E-post: viceordf.kromisklubben@gmail.com

Sekreterare: Gunilla Flodin Jernselius
E-post:  sekreterare.kromisklubben@gmail.com

Kassör: Carina Eskilsson
E-post:ekonomi.kromisklubben@gmail.com

Ledamot: Kerstin Rydergren
E-post: kromishop@gmail.com