Kromfohrländerklubben

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK), bildades 2009 och är den till SKK avtalsanslutna rasklubben för kromfohrländer i Sverige.

Söndagen den 14 juni 2009 höll Svenska Kromfohrländerklubben sitt första årsmöte på Kumla brukshundklubb. Då var det ett 50-tal glada kromisägare med hundar mötte upp för att vara med om denna historiska stund.

Klubbens logotyp

SKLKs logotyp är klubbens egendom och får inte användas utan tillstånd från SKLKs styrelse.
Klubben skall ha en provision på 15% av beställd kostnad (broderiet eller plagget) vid nyttjande av logotypen.
Logotypen/märket får endast användas av betalande medlemmar i SKLK.

Kontakta:
Carina/ekonomi@kromfohrlanderklubben.se eller
Gunilla/ sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

Styrelsen

Ordförande: Annica Holmström
E-post: ordforande@kromfohrlanderklubben.se

Vice ordförande: Annicca Billow
E-post: viceordf@kromfohrlanderklubben.se

Sekreterare: Gunilla Flodin Jernselius
E-post:  sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

Kassör: Carina Eskilsson
E-post: ekonomi@kromfohrlanderklubben.se

Ledamot: Magdalena Haupt
E-post: kontakt@kromfohrlanderklubben.se