Kromfohrländerklubben

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK), bildades 2009 och är den till SKK avtalsanslutna rasklubben för kromfohrländer i Sverige.

Söndagen den 14 juni 2009 höll Svenska Kromfohrländerklubben sitt första årsmöte på Kumla brukshundklubb. Då var det ett 50-tal glada kromisägare från när och fjärran med hundar mötte upp för att vara med om denna historiska stund.

Kumla 2009. Ringträningen och mingel med kromisägare.

Kia har ringträning

Kumla mingel 2009

Klubben funktioner

Ordförande: Annica Holmström
ordforande@kromfohrlanderklubben.se

Vice ordförande: Annicca Billow
viceordf@kromfohrlanderklubben.se

Sekreterare: Gunilla Flodin Jernselius
sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

Kassör: Carina Eskilsson
ekonomi@kromfohrlanderklubben.se

Ledamot: Magdalena Haupt
kontakt@kromfohrlanderklubben.se

Avelsrådet:
avelsradet@kromfohrlanderklubben.se

Sportkommitté:
sport@kromfohrlanderklubben.se

Utställningskommitté:
kromfohrlander@outlook.com

Klubbens logotyp

SKLKs logotyp är klubbens egendom och får inte användas utan tillstånd från SKLKs styrelse.
Klubben skall ha en provision på 15% av beställd kostnad (broderiet eller plagget) vid nyttjande av logotypen.
Logotypen/märket får endast användas av betalande medlemmar i SKLK.

Kontakta:
Carina/ekonomi@kromfohrlanderklubben.se eller
Gunilla/ sekreterare@kromfohrlanderklubben.se