Kromfohrländerklubben

Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK), bildades 2009 och är den till SKK avtalsanslutna rasklubben för kromfohrländer i Sverige.

Söndagen den 14 juni 2009 höll Svenska Kromfohrländerklubben sitt första årsmöte på Kumla brukshundklubb. Då var det ett 50-tal glada kromisägare med hundar mötte upp för att vara med om denna historiska stund.

Styrelsen

Ordförande: Annica Holmström
E-post: viceordf.kromisklubben@gmail.com

Vice ordförande: Annicca Billow
E-post: annicca.billow@gmail.com

Sekreterare: Gunilla Flodin Jernselius
E-post:  sekreterare.kromisklubben@gmail.com

Kassör: Carina Eskilsson
E-post: ekonomi.kromisklubben@gmail.com

Ledamot: Magdalena Haupt
E-post: