Styrelsen

Ordförande: Annica Holmström
ordforande@kromfohrlanderklubben.se

Vice ordförande: Annicca Billow
viceordf@kromfohrlanderklubben.se

Sekreterare: Gunilla Flodin Jernselius
sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

Kassör: Carina Eskilsson
ekonomi@kromfohrlanderklubben.se

Ledamot: Magdalena Haupt
kontakt@kromfohrlanderklubben.se