Kontakta styrelsen

 _MG_4924


Ordförande
: Annicka Holmström

E-post: viseordf.kromisklubben@gmail.com (tills vidare)

Telefon: –

 Annicca Billow


Vice ordförande: 
Annicca Billow

E-post: annicca.billow@gmail.com

 gunilla_sekreterare Kromis


Sekreterare: 
Gunilla Flodin Jernselius
– sköter bl.a. om medlemsfrågor/register och är klubbens mottagare av meddelande från SKK.

E-post:  sekreterare.kromisklubben@gmail.com

 20170810_065628


Kassör:
Carina Eskilsson
– ser till att klubbens ekonomi, medlemsavgifter, in- och utbetalningar blir omhändertagna och gjorda!

E-post: ekonomi.kromisklubben@gmail.com

   

Ledamot: Magdalena Haupt
E-post:

 

Suppleant: Tuija Gustafsson
E-post: tuija.gustafsson@gmail.com

 

Suppleant: Dan Brouwer
E-post: brouwerdan@hotmail.com

 

Revisor: Leif Neble

 

Revisor:  Lena Ericksson

 

Revisorssuppleanter: Ingela Bood Carlsson, Göran Lundbom

 

Valberedning/Sammankallande: Sune Persson 
E-post: sunei.persson@gmail.com

Valberedning: Lena Paues
E-post: lena.paues@live.se