Styrelsen SKLK

 _MG_4924


Ordförande
: Annica Holmström

E-post: ordforande@kromfohrlanderklubben.se

Mob: 070-621 78 71

 Annicca Billow

Vice ordförande: Annicca Billow

E-post: viceordf@kromfohrlanderklubben.se

 Gunilla

Sekreterare: Gunilla Flodin Jernselius
– sköter bl.a. om medlemsfrågor/register och är klubbens mottagare av meddelande från SKK.

E-post:  sekreterare@kromfohrlanderklubben.se

 Carina

Kassör: Carina Eskilsson
– ser till att klubbens ekonomi, medlemsavgifter, in- och utbetalningar blir omhändertagna och gjorda!

E-post: ekonomi@kromfohrlanderklubben.se

 Magdalena

Ledamot: Magdalena Haupt
E-post: kontakt@kromfohrlanderklubben.se

 

Suppleant: Tuija Gustafsson
E-post: tuija.gustafsson@gmail.com

 

Suppleant: Dan Brouwer
E-post: brouwerdan@hotmail.com

 

Revisor: Leif Neble
E-post: leifneble@hotmail.com

 

Revisor:  Lena Ericksson
E-post: lena.ericksson@gmail.com

 

Revisorssuppleanter: Ingela Bood Carlsson, Göran Lundbom

 

Valberedning/Sammankallande: Sune Persson 
E-post: sunei.persson@gmail.com

Valberedning: Lena Paues
E-post: lena.paues@live.se