Styrelsen

 

 Annicca Billow

Ordförande: Annicca Billow

E-post: annicca.billow@gmail.com

Telefon: 0503-170 98

 _MG_4924

Vice ordförande: Annica Holmström
– delar ansvar och andra uppgifter med klubbens ordförande.

E-post: viceordf.kromisklubben@gmail.com

 gunilla_sekreterare Kromis

Sekreterare: Gunilla Flodin Jernselius
– sköter bl.a. om medlemsfrågor/register och är klubbens mottagare av meddelande från SKK.

E-post:  sekreterare.kromisklubben@gmail.com

 20170810_065628


Kassör:
Carina Eskilsson
– ser till att klubbens ekonomi, medlemsavgifter, in- och utbetalningar sköts om.

E-post: ekonomi.kromisklubben@gmail.com

 

 Kerstin  

Ledamot: Kerstin Rydergren
– Har du bra ideér på "kromisgrejor"? Mejla till Kerstin och berätta!

E-post: kromishop@gmail.com

 

 

Suppleant: Tuija Gustafsson

E-post: tuija.gustafsson@gmail.com

Telefon: 0221-810 54

 

 

Suppleant: Christina Ekeborn

 

 

Revisor: Leif Neble

 

 

Revisor:  Lena Ericksson

 

 

Revisorssuppleanter: Ingela Bood Carlsson, Göran Lundbom

   

Valberedning: Sandra Lövgren, Gisela Andersson

 

 

Valberedning/Sammankallande: Sonja Strand