Avelsrådets tips inför valpköpet

Att välja valp

Stort grattis till ditt beslut att välja just en kromfohrländer som din nya familjemedlem! Kromfohrländern är en underbar hund och räknas idag som en frisk ras som ofta lever länge. Nästa steg är att välja ut just din valp och uppfödare och vi vill ge dig några tips på vägen, både för att få en så frisk individ som möjligt, men också för att hjälpa rasen att förbli frisk och genetiskt stark.

Prata med uppfödare

Uppfödaren ska vara ditt stöd i flera år framöver, det är viktigt att ni trivs ihop och kan ha en bra dialog. Våga fråga om både positivt och negativt med just de föräldradjuren uppfödaren valt och hur valparna växer upp. Hälsa på uppfödaren och se till att få träffa tiken i hennes hemmamiljö. Om det är möjligt att träffa hanen som ska bli pappa till valparna, så gör det också. Kromfohrländern är generellt en reserverad ras och kan därmed vara ointresserad av främmande människor, men hunden ska inte vara rädd!

Våga fråga om sjukdomar

Kromfohrländern i Sverige räknas fortfarande som en frisk ras, men som hos alla andra raser förekommer sjuka djur. Våga fråga uppfödaren om hälsoläget hos avelsdjuren, deras föräldrar, syskon och eventuellt tidigare avkommor. Har du möjlighet att prata med ägarna till nära släktingar så gör också gärna det.

Fråga uppfödaren efter de hälsotester som krävs

Uppfödaren har ett ansvar vad gäller hälsotest som krävs. Både tik och hane ska vara ögonlysta inom 12 månader före parning. Detta för att undivka att använda hundar som har en ärftlig ögonsjukdom i avel. Dessutom ska genstatus för hyperkeratos vara känd. Det är inte tillåtet att para två bärare av hyperkeratos med varandra. Läs mer om hyperkeratos och gentestet i RAS.

Tiken och hanen ska vara minst 2 år vid parningen

I avelsstrategin har vi specificerat att både tik och hane ska vara minst 24 månader gamla vid parning. Om hunden har ärftliga sjukdomar hos de närmsta släktingarna så ska hunden inte gå i avel förrän vid absolut tidigast 3 års ålder. Anledningen till detta är för att det finns sjukdomar som inte visar sig när hundarna är unga, utan vanligtvis debuterar vid 2-3 års ålder, exempel på sådana sjukdomar är allergi och epilepsi. Genom att inte använda för unga hundar i avel, minskar vi risken med att använda hundar som senare utvecklar ärftliga sjukdomar. Därmed har du också en ännu större chans att få en frisk hund!

Hanen ska vara pappa till maximalt tre kullar och inavelsgraden ska vara låg

Kromfohrländern är en liten ras och den största utmaningen i små raser är att undvika inavel och att ha en stor genetisk variation i rasen. En minskad genetisk variation innebär ökad risk för sjukdomar. Svenska kromfohrländerklubben har därför valt att lägga stor vikt vid detta i avelsstrategin. En av de absolut viktigaste strategierna för bibehålla en genetisk variation är att undvika att hanarna får för många valpar, så kallad matadoravel. Därför är rekommendationen att en hane i en så liten ras som kromfohrländern ska få maximalt tre kullar/15 valpar under sin livstid. Utöver det ska inavelskoefficienten i den enskilda parningen vara max 6,25% och allra helst under 2,5%.

Lycka till i ditt letande efter just din familjemedlem!

Fler råd vid köp

När du ska fostra en Kromfohrländer måste du vara en stark och stabil ledare. Hunden ska känna att det är du som är den stora, starka och trygga. Lyckas du med det så får du en stabil hund.

Hur gör du då det? Bara var dig själv och lyssna på hundens signaler. Nu har du precis fått hem en 8 veckors valp som har fått sin första fostran av sin mamma. Kromfohrländertikar är hårda i sin fostran, för att det behövs. De är aldrig elaka men de säger ifrån när det är nödvändigt. Den rollen ska du nu ta över. Det är ingen liten baby du får hem. Det är ett djur och ska behandlas som ett sådant också. Du ska ge massor av kärlek, men du ska vara snabb i dina tillrättavisningar. Du får inte vara för hård, för då får du en rädd och kuvad hund.

Kromfohrländer är väldigt signalkänsliga men märker de att de inte blir tillrättavisade så kan de ta över ledarskapet och då får du en dominant hund. Det bästa är att ge din hund mycket kärlek och uppmuntran men att vara blixtsnabb att tala om när de gör något fel.

Gå gärna en valpkurs med din Kromfohrländer och fortsätt sedan med någon annan kurs. Det är mycket viktigt att valpen är ute bland folk så att den blir socialiserad.

Du ska klippa klorna varje vecka till att börja med. Om klorna inte behöver klippas, sitt då och håll på med tassarna istället. Borsta, bada, samt bordsträna hunden. Träna på alla små vardagliga ting.

Du har en aktiv hund de första åren, sedan blir de betydligt lugnare. En vanlig fråga som ställs efter en nyligen levererad valp är: "Hur får jag den att sluta att bita i mina händer?" Säg åt den! Ta bara bort händerna och nonchalera valpen. Man ska nog inte göra någon stor grej över småsaker. Lyssna på dig själv och handla instinktivt, som djur gör.

Lycka till med din nya valp!!