Parad tik

Kennelnamn: Kromis Life
Uppfödare: Gisela Andersson 
Adress: Norrköping
Hemsida: www.kromis.se
Parning: 24-26 maj 2019
Valpning: 25 Juli 2019
Tik: Kromipaws Don't Go Away Mad "Nahla"
Hane: Kabou vom Rauhen Stein "Kabou"
 
 ------------------------------------------------
Kontakta aktuella kennlar under fliken Uppfödare för vidare info om parad tik.

Parad tik 2

Kennelnamn: Skärgårdsidyllens
Uppfödare: Elisabeth Johansson
Adress: Eksjö
Parning: 5 augusti 2019
Valpning: Oktober 2019
Tik: Skärgårdsidyllens Droska "Droska"
Hane: Kromipaws  Free wheel Burning "Sixten"
 
 ------------------------------------------------
Kontakta aktuella kennlar under fliken Uppfödare för vidare info om parad tik.

Regler vid annonsering i SKLKs "parad tik"

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för parad tik är öppna för klubbens alla medlemmar.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då: 

– Kennelnamn (om det finns)
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Mail- och Hemside-adress.
– Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes registrerade namn.
– Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.


Villkor
Den som vill stå med på Parad tik förbinder sig att:

– följa SKKs grundregler
– att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)
– att ögonlysa valpar före leverans

Bryter uppfödaren mot dessa villkor så tas den omedelbart bort från listan.