Valpar födda

Kennelnamn: Nailsea
Uppfödare: Katarina Wilen Lessig
Adress: Strängnäs
Mob: 0735 777 814
Mail: katfred2@hotmail.com
Valpning: 11 februari 2020, 1 hane 8 tikar

Tik:
Coffee vom Immentun (Coffee)  SE15139/2015
Hane: Blacksmith Hill MR Mysterious (Emil)  SE54218/2016


Kennelnamn: Skärgårdsidyllens
Uppfödare: Elisabeth Johansson
Adress: Eksjö
Valpning: Valparna är födda i mitten av Januari 2020

Tik:
Fondador Vilma Villervalla (Gizza)
Hane: KromiPaws Helter Skelter (Harras)
 

Parad tik

Kennel: Kromiwonder
Uppfödare: Rita Løveid Nilssen
Adress: Västerås

Parning: 25 januari 2020
Valpning: mars 2020

Tik: Kromiwonder Affectionate Mirth
Hane: Jenaro Castillo Monte Bensi

Regler vid annonsering i SKLKs "Valpar" eller "Parad tik"

Kontakta aktuella kennlar under fliken Uppfödare för vidare info om parad tik eller planerade valpar.

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för parad tik är öppna för klubbens alla medlemmar.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då: 

– Kennelnamn (om det finns)
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Mail- och Hemside-adress.
– Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes registrerade namn.
– Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.


Villkor
Den som vill stå med på Parad tik eller Valpar  förbinder sig att:

– följa SKKs grundregler
– att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)
– att ögonlysa valpar före leverans

Bryter uppfödaren mot dessa villkor så tas den omedelbart bort från listan.