Parad tik

Släthårig Kromfohrländer
SE39801/2015 Dreamwishes Belinda (Vilda)
parad den 3 april med
DK15700/2015 Amir von der Rohnheide
 
Förväntad valpning runt 5 juni 2019
 
Vid intresse kontakta:
Monika Wernhoff
Rute Fardume 600
62458 Lärbro
 
mob. 0739139999

monikawernhoff@hotmail.com

Regler vid annonsering i SKLKs "parad tik"

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för parad tik är öppna för klubbens alla medlemmar.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då: 

– Kennelnamn (om det finns)
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Mail- och Hemside-adress.
– Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes registrerade namn.
– Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.


Villkor
Den som vill stå med på Parad tik förbinder sig att:

– följa SKKs grundregler
– att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)
– att ögonlysa valpar före leverans

Bryter uppfödaren mot dessa villkor så tas den omedelbart bort från listan.