Valpar

Valpar: 4 tikar och 3 hanar
Kennelnamn: Skärgårdsidyllens
Uppfödare: Elisabeth Johansson
Adress: Eksjö
Valpning: Oktober 2019
Tik: Skärgårdsidyllens Droska "Droska"
Hane: Kromipaws  Free wheel Burning "Sixten"
 
 ------------------------------------------------
Kontakta aktuella kennlar under fliken Uppfödare för vidare info om parad tik eller planerade valpar.

Regler vid annonsering i SKLKs "Parad tik" eller "Valpar"

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för parad tik är öppna för klubbens alla medlemmar.

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då: 

– Kennelnamn (om det finns)
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Mail- och Hemside-adress.
– Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes registrerade namn.
– Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.


Villkor
Den som vill stå med på Parad tik eller Valpar  förbinder sig att:

– följa SKKs grundregler
– att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)
– att ögonlysa valpar före leverans

Bryter uppfödaren mot dessa villkor så tas den omedelbart bort från listan.