Parad tik

Kennel Nailsea

Tikens namn: Coffee vom Immentun SE15139/2015, född 140909

Hanens namn: Blacksmith Hill Grand Time SE34288/2014

Parad: 26 och 28 april 2017
Beräknad valpning: 28 juni 2017

Ägare: Katarina Wilen Lessig
Kriken Solängen
645 94 Strängnäs
Mobiltelefon: 0735- 777 814
E-post: katfred2@hotmail.com

Regler för parad tik

Regler för SKLKs "Parade tikar"

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för Valphänvisning och Parade tikar är öppna för klubbens alla medlemmar.

 

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då:

-         Kennelnamn (om det finns)

-         Namn

-         Adress

-         Telefonnummer

-         Mail- och Hemside-adress.

-         Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes reg. namn.

 

Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.

 

Villkor

Den som vill stå med på Valphänvisning alt. Parad tik förbinder sig att:

-         följa SKKs grundregler

-         att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)

-         att ögonlysa valpar före leverans

 

Bryter uppfödaren mot dessa villkor så tas den omedelbart bort från listan.