Regler för parad tik

Regler för SKLKs "Parade tikar"

Svenska Kromfohrländerklubbens (SKLK) listor för parad tik är öppna för klubbens alla medlemmar.

 

Den som vill stå med anmäler detta via mail till webmastern och uppger då:

-         Kennelnamn (om det finns)

-         Namn

-         Adress

-         Telefonnummer

-         Mail- och Hemside-adress.

-         Datum för parning och förväntad valpning, samt aktuell hanes reg. namn.

 

Parad tik ligger kvar till dess valparna är födda, alternativt till dess uppfödaren önskar uppgiften borttagen.

 

Villkor

Den som vill stå med på Parad tik förbinder sig att:

-         följa SKKs grundregler

-         att följa klubbens avelsrekommendationer (RAS)

-         att ögonlysa valpar före leverans

 

Bryter uppfödaren mot dessa villkor så tas den omedelbart bort från listan.