Nytt om medlemsskap i klubben

Klubbens styrelse har tidigare haft som önskemål att hitta ett enklare sätt för kassör och sekreterare att hantera främst medlemsavgifter och har nu funnit en hantering som passar Kromfohrländerklubben.  
Den nya ”modellen” med utskick av ”Medlemsfaktura” påbörjas nu i december 2017.  
 

Nuvarande medlem  

En månad innan ditt giltiga medlemskap går ut kommer du att få en personlig medlemsfaktura skickad till din senast lämnade mejladress. Avsändare är klubbens kassör (ekonomi.kromisklubben@gmail.com).  

• Har du inte lämnat mejladress till klubben, skickas medlemsfaktura med brev.  

• Styrelsens önskan är att fortsättningsvis kunna göra dessa utskick via mejl, just liksom många andra klubbar gör för att spara resurser och ekonomi. 

Nu kommer ditt medlemskap gälla fr.o.m. den månad du sist betalade din årsavgift och 12 månader framåt. Det kommer alltså att bli ett "personligt medlemsår". Klubbens medlemmar har tidigare haft sitt medlemskap kopplat till kalenderåret. Nu bryter vi upp det och låter det vara rullande.  
Kassör och sekreteraren har tittat igenom vilken registreringsmånad som gäller för var och en och styr upp det personliga medlemsåret efter detta. 

Efter registrerad inbetalning kommer klubbens sekreterare att mejla ditt medlemsbevis, eller i det fall mejladress saknas, skickas med brev. Du kan då välja att spara ner ditt gällande medlemskort som bild i din smart-phone eller helt enkelt göra en utskrift och spara.  

Har du en ny mejladress eller ny postadress – meddela klubbens sekreterare eller kassör.  

Skriv förutom ditt namn också ditt medlemsnummer, K+fyra siffror (finns vid din adressering på sista sidan av Kromistrycket och/eller på medlemsfakturan eller tidigare medlemskort). 

Klubben hoppas att du vill fortsätta ditt medlemskap, men om du nu väljer att avsluta medlemskapet genom att inte betala medlemsfakturan, så är du när som helst välkommen tillbaka som betalande medlem. Det medlemsnummer som du tidigare fått av klubben är ditt och kommer då aktiveras igen!