Kromistrycket

Kromistrycket är klubbens egen medlemstidning som ges ut 4 gånger/år till medlem i SKLK.

Kromistryck nr 3-2020 kommer i slutet av september till SKLKs medlemmar!

Vill du lämna bidrag till kommande nummer kontaktar du Iréne och Kenneth Lundström som är Kromistryckets redaktörer. 
           
mejl:  kromistrycket@kromfohrlanderklubben.se


– Du kan skriva om vad du vill – bara det handlar om kromisar.

– Texten behöver inte var redigerad, bara att lämna texten som du har skrivit. 
– Text och bild/er skall vara separerade.
– Bilder bör helst vara i format JPG. Det går också bra med en PDF.

– Lämna med kennelnamnet och egennamn som din kromis har och glöm inte ditt eget namn!

Författare och annonsörer ansvarar själva för riktigheten i insänt material.
Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material.

Annonspriser betalas till Bankgiro nr: 426-7530
Helsida 500 kr
Halvsida 250 kr
Sista sidan 700 kr
Halva sistasidan 350 kr
Till minne 150 kr
Vinnare 150 kr