Kromistrycket

Kromistrycket är klubbens egen tidning som ges ut 3-4 gånger per år till medlem i SKLK.

Är medlem i SKLK kommer nummer 2/2019 i din brevlåda i slutet av juni.

Välkommen att skicka in text och bilder till kromistrycket@gmail.com
– Du kan skriva om vad du vill – bara det handlar om kromisar.

– Texten behöver inte var redigerad, det är bara att lämna texten som du har skrivit. 
– Text och bild/er skall vara separerade.
– Bilder bör helst vara i format JPG. Det går också bra med en PDF.

– Lämna med kennelnamnet och egennamn som din kromis har och glöm inte ditt eget namn!

Annonspriser betalas  Bankgiro nr: 426-7530
Helsida 500 kr
Halvsida 250 kr
Sista sidan 700 kr
Halva sistasidan 350 kr
Till minne 150 kr
Vinnare 150 kr

Författare och annonsörer ansvarar själva för riktigheten i insänt material.
Redaktionen har rätt att redaktionellt behandla insänt material.