Kromisträffen i Mora Park?

Hej alla kromisvänner som har hoppats på en träff i Mora Park 10-11 juli i år.

Som ni redan vet kommer det inte att genomföras en kromisträff i klubbens regi. Svenska kromfohrländerklubben (SKLK) är rasklubb som är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK) och ska därför agera utifrån de regler angående Covid-19 som lämnas till vår klubb. Alltså kan SKLK inte arrangera klubbens årliga kromisträffen. 

2020 års "inställda kromisträff" i Västerås blev till slut en trevlig inofficiell kromisträff med ett antal kromisägare som tidigare hade bokat stuga eller bilplats. Det är upp till var och en av klubbens medlemmar att göra personliga val inför sommaren och inget som klubben tar ställning till.

Klubben hoppas på en bra sommar!