Information om klubbens logotyp

SKLKs logotyp är klubbens egendom och får inte användas utan tillstånd från SKLKs styrelse.
Klubben skall ha en provision på 15% av beställd kostnad (broderiet eller plagget) vid nyttjande av logotypen.
Logotypen/märket får endast användas av betalande medlemmar i SKLK.

Kontakta:
Carina/ekonomi.kromisklubben@gmail.com eller
Gunilla/ sekreterare.kromisklubben@gmail.com