Hälsoenkät för kromfohrländer

Se hit alla kromfohrländerägare i Sverige och svenskfödda kromisar boende utomlands!

Hälsoenkäten 2019! Följ denna länk och läs vidare i enkätens Infotext innan start .
Hälsoenkäten kommer att stängas i slutet av december! Passa på att fylla i om ni glömt detta.

För att få reda på mer om utvecklingen av hälsoläget i rasen, kunna uppdatera rasspecifika avelsstrategin och behålla vår ras frisk, så genomförs en hälso- och beteendeenkät var femte år.
Hundar som kan delta skall vara över 12 månader. Avelsrådet hoppas på din support för hälsoenkäten!

Tack för din medverkan!

Spex