Test för Digital hyperkeratos HFH-A

Planerar du använda din hund i avel?
Gör gentestet för digital hyperkeratos hos Kromfohrländer (HFH-A).
Hyperkeratostestet är sen länge varit tillgänglig på flera lab (som nog är mer lätthanterliga en franska Antagene).

NYTT! Man kan numera beställa testet på:
https://shop.labogen.com/en/order-genetic-test/dog/kromfohrlaender/
• Här kan registrerade uppfödare även få uppfödarrabatt!
 
Dessa kan du också använda:

https://antagene.com/en/sante/test-genetique?title_test=&title_race=kromfohrl%C3%A4nder

 
Testkitet kommer hem i din postlåda efter några dagar. Kontrollera att det är korrekta uppgifter på papperen.