Distriktsrepresentanter

Här hittar du kontaktpersoner i olika delar av Sverige.

 

Skåne, Blekinge

Eva Hall
Holmbogatan 5, 21232 Malmö
Mob: 0730-630 583
E-post: evahallsepost@gmail.com

Halland

Lotta Ellder
E-post: lotta.ellder@telia.com

 
Västra Götaland

Annica Johansson Blixt
Remne 5, 45597 Dingle
Mob: 070-257 04 39
E-post: annicajblixt@gmail.com

Småland, Öland

Anders Maazon
Mob: 070-592 60 00

Gotland

Olle Hansson
Telefon: 0498-301 41
E-post: olle.pophams@hotmail.com

Västmanland och Uppland

Vakant. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att ta över.

Dalarna

Doris Lederer Kristoffersson
Mob: 073-679 84 14
E-post: dlk@telia.com

Värmland

Vakant. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att ta över.

Södermanland med Stockholm

Kerstin Rydergren
Aska Skola, 15150 Enhörna
Telefon: 070-438 17 01 eller 08-55049055
Epost: kerstin.rydergren@gmail.com

Östergötland

Gisela Andersson
mob: 070-228 20 08
E-post: mary.gisela@gmail.com

Norrland

Vakant. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att ta över.