Distriktsrepresentanter

Här hittar du kontaktpersoner i olika delar av Sverige.

Värmland
Kathy Blomqvist 
E-post: kathy.blomqvist@gmail.com


Norrland
Anders Hedström
E-post: svartvest@yahoo.se

Skåne, Blekinge
Eva Hall
Mob: 0730-630 583
E-post: evahallsepost@gmail.com

Halland
Lotta Ellder
E-post: lotta.ellder@telia.com

 

Västra Götaland
Annica Johansson Blixt
Mob: 070-257 04 39
E-post: annicajblixt@gmail.com

Gotland
Olle Hansson
Telefon: 0498-301 41
E-post: olle.pophams@hotmail.com


Småland, Öland
Anders Maazon
Mob: 070-592 60 00

Södermanland med Stockholm
Kerstin Rydergren
Telefon: 070-438 17 01
E-post: kerstin.rydergren@gmail.com

Östergötland
Gisela Andersson
mob: 070-228 20 08
E-post: mary.gisela@gmail.com

Vakanta! 
Dalarna, Västmanland och Uppland
Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att vara distriktsansvarig.