Avelsrådets arbete

Kontakt med Avelsrådet genom Annicca Billow
E-post: annicca.billow@gmail.com

Övriga medlemmar:
Rita Løveid Nilssen, Anki Friberg, Emma Brunberg och Gisela Andersson.

Presentation av avelsrådets arbete.pdf

Avelsfunktionärens huvudsakliga arbete

Avelsfunktionären har en viktig roll inom SKK-organisationen. Hen skall ge råd och information i avelsfrågor och främja aveln för mentalt och fysiskt sunda hundar.
En avelsfunktionär ska underlätta för sin klubb eller för uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor.
En avelsfunktionär har tillsammans med styrelsen ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS, hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”.

SKLK har ett avelsråd som för närvarande består av 5 avelsfunktionärer.