Avelsrådets arbete

Kontakt med Avelsrådet genom Annicca Billow
Mejl: annicca.billow@gmail.com

Övriga medlemmar: 
Rita Løveid Nilssen, Emma Brunberg och Gisela Andersson.
Mejl: avelsradet@kromfohrlanderklubben.se

Presentation av avelsrådets arbete.pdf

Avelsfunktionärens huvudsakliga arbete

Avelsfunktionären har en viktig roll inom SKK-organisationen. Hen skall ge råd och information i avelsfrågor och främja aveln för mentalt och fysiskt sunda hundar.

  • En avelsfunktionär ska underlätta för sin klubb eller för uppfödaren att fatta välgrundade beslut i avelsfrågor.
  • En avelsfunktionär har tillsammans med styrelsen ansvar för att klubben fortlöpande arbetar med de olika delarna i de rasspecifika avelsstrategierna RAS, hälsa, mentalitet/funktion, exteriör och rasens ”avelsstruktur”.

SKLK har ett avelsråd som för närvarande består av 4 avelsfunktionärer.