Årsmöte 2021 – digitalt förenklat årsmöte

Förenklat årsmöte 5 – 7 maj 2021

Styrelsens planeradet årsmöte med kromisträff i Mora (10-11 juli) får stå tillbaka och lämna plats för ett "förenklat årsmöte via webben"! Det kommer att genomföras på samma sätt som 2020 års digitala möte. 

Alla medlemmar i klubben kommer att kontaktas i god tid innan mötesdagarna och få den information som behövs för att delta i mötet.

SKLKs tilldelade mötesdagar startar onsdagen 5 maj, mötet kommer att pågå i tre dagar och avslutas söndagen 7 maj.

OBS! Info kommer även att finnas på hemsidan!